Podmínky pronájmu

Podmínky pronájmu elektrických longboardů a skateboardů

Kauce

Vratná kauce musí být složena v hotovosti při podpisu smlouvy. Výše kauce závisí na půjčeném modelu (viz Ceník).

Nájemné

Nájemné je splatné při podpisu smlouvy. Výše nájemného se řídí dle platného ceníku. Na dlouhodobý nájem je možné sjednat individuální podmínky (cena, splatnost nájmu).

Doba nájmu

Doba nájmu je sjednána ve smlouvě. Prodloužení doby nájmu je možné po vzájemné dohodě (dle volných kapacit). Prodloužení proběhne potvrzením (termínu a ceny) obou stran písemnou formou.

Doklady totožnosti

Na podpis smlouvy potřebujete dva doklady totožnosti (např. občanský průkaz a řidičský průkaz). Pokud neposkytnete tyto doklady, je možné stále elektrický longboard půjčit, ale pouze při úhradě vratné kauce v plné výši ceny daného longboardu.

Vyzvednutí, podpis smlouvy, vrácení

Vyzvednutí je možné po vzájemné domluvě na adrese Ocelářská 975/45, Praha 9. Samotnému předání předchází podpis smlouvy. Při vrácení je zkontrolován stav věci, doplněn protokol o vrácení předmětu nájmu a vrácena/zúčtována kauce. Nájemce je povinen předmět nájmu vrátit v neznečištěném stavu, pokud tak neučiní, pronajímatel je oprávněn účtovat náklady na čištění.

Bezpečnost

Podpisem smlouvy a předávacího protokolu souhlasíte, že pronajaté prkno budete používat pouze na vlastní riziko. Velmi vám doporučujeme nosit při jízdě ochranné pomůcky – především přilbu, ale také chrániče loktů/kolen/zápěstí. Rizika spojené s jízdou na elektrickém longboardu lze minimalizovat dodržováním bezpečnostních pokynů/doporučení uvedených v Příloze smlouvy.